หลายครั้งที่มนุษย์เราจึงควรเจอหน้ากับอากาศที่ไม่ดีในทุกวัน


ซึ่งการควรต้องสูดมลภาวะที่เป็นพิษตลอดเวลาย่อมมีผลต่อสุขภาพด้านร่างกาย ของบุคคลแต่ละคน โดยเฉพาะคนที่มีลักษณะอาการแพ้อากาศจะรู้สึกไม่สบายจมูกครั้งใดก็ตามอากาศบริสุทธิ์ไม่พอหรือมีเชื้อโรคปะปนมากับอากาศ อาการแพ้อากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ฟอกกวิธี ไหมได้รับการปรับปรุงแก้ไขที่ตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลนำไปสู่ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการรับเชื้อในระบบทางเท้าหายใจได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมรรถนะอากาศก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรเอาใจใส่และจากนั้นก็ควบคุมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศเป็นเยี่ยมในเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยทำให้ปรับอากาศบริสุทธิ์เกิดขึ้นได้ แต่ก็จึงควรแลกล้นหลามลับค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าไฟที่สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ว่า ยังมีอีกหนึ่งวิถีทางที่ช่วยให้อากาศสดชื่นมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการใช้ธรรมชาติเยียวยารักษา หรือใช้ทางง่ายด้วยการปลูกต้นไม้นั่นเอง การปลูกต้นไม้ไม่เฉพาะแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอากาศให้ดียอดขึ้นได้ด้วย เพราะเหตุว่ามีต้นไม้บางพวกที่มีคุณสมบัติสำหรับการเช็ดอากาศ ช่วยปรับความชื้นในห้องอยู่ในสภาพการณ์สมดุล ซึ่งมีผลดีต่อมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆต้นไม้ที่สามารถเช็ดอากาศสะอาดบริสุทธิ์ได้มีอยู่หลายจำพวก วันนี้จะขอยกตัวอย่างต้นไม้ที่มีลักษณะเด่นๆสำหรับในการทำให้อากาศดีขึ้นได้ ดังต่อไปนี้
ปาล์มหมาก ต้นไม้เหล่านี้มีความเข้าใจในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วแปลงให้เป็นออกสิเจนได้ดีมากว่าต้นไม้ปกติ การปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในรอบๆที่คุณต้องการจะช่วยทำให้จำนวนออกสิเจนในห้องเพิ่มปริมาณขึ้นได้มากกว่าการปลูกต้นไม้พวกอื่น ดังนี้ ยิ่งต้นปาล์มหมากมีขนาดใหญ่ก็จะยิ่งมีความรู้สำหรับในการฟอกอากาศจำนวนมากเพียงแค่นั้น
ลิ้นมังกร เป็นอีกหนึ่งประเภทต้นไม้ซึ่งสามารถแปลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แปลงเป็นออกสิเจนได้ โดยต้นไม้เหล่านี้แตกต่างจากต้นไม้จำพวกอื่นตรงซึ่งสามารถแปลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกสิเจนรุ่งเรืองในตอนกลางคืน
จั๋ง ไม้ชื่อแปลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเครือญาติพี่น้องปาล์ม ต้นไม้ประเภทนี้มีคุณลักษณะดีสำหรับการฟอกอากาศ เพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นไม้ประดับที่เพิ่มความงดงามให้กับประเทศแล้ว ต้นไม้ประเภทนี้ยังสามารถดูดไอระเหยของสารเคมี
พลูด่าง ต้นไม้ปลูกได้ไม่ยากซึ่งสามารถปลูกเจริญรุ่งเรืองในดินหรือในน้ำ ทั้งคู่สภาพการณ์สามารถเติบโตรุ่งโรจน์คล้ายคลึงกัน ยิ่งกว่านั้น ยังมีคุณลักษณะสำหรับการฟอกอากาศโดยการกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งที่มีคุณลักษณะในการระเหยง่าย
การปลูกต้นไม้เหล่านี้ดีที่สุดในตัวช่วยที่จะทำให้อากาศที่คุณสูดหายใจเข้าไปในแต่ละวันมีความสดชื่นเยอะขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการที่เราได้อยู่ในเหตุการณ์อากาศที่ดีจะช่วยให้ลดจังหวะในการเกิดโรคหรือการติดเชื้อตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคระบบทางเท้าหายใจ

 

โรคมะเร็งเกลียดอะไร

อ่านต่อได้ที่นี่